Klinični simpozij

Zgodnja diagnostika in obravnava psihotičnih motenj

Petek, 15. maj 2015 | Dvorana E1,2, Cankarjev dom

15:00Klinični simpozij
Zgodnja diagnostika in obravnava psihotičnih motenj

Moderatorja: Borut Škodlar, Jurij Bon
-Uvod
Jurij Bon
-Razvoj diagnostičnih kriterijev za prodromalna stanja in prve psihotične epizode
Vesna Gaberšek
-Pomen bazičnih simptomov in motenj zavedanja sebe za zgodnjo diagnostiko
Matej Potočan
-Psihotična stanja v otroštvu in mladostništvu - klinična slika, diagnostika in obravnava
Barbara Šegula
16:30Satelitski simpozij (Eli Lilly)
Moderator: Andrej Kastelic
-Uvod
Andrej Kastelic
-Patofiziološko ozadje ADHD in možnost zdravljenja v odrasli dobi
Jurij Bon
- Zdravljenje ADHD v odrasli dobi - praktični primer bolnika
Hojka Gregorič Kumperščak
-Razprava in zaključki
Andrej Kastelic
17:30Odmor s kavo
18:00Klinični simpozij - nadaljevanje
Zgodnja diagnostika in obravnava psihotičnih motenj

Moderatorja: Borut Škodlar, Jurij Bon
-Pregled raziskav o medikamentoznem in psihoterapevtskem zdravljenju v prodromalnem obdobju
Marko Saje
- Primerjava teoretičnih vidikov psihoterapevtskih pristopov v prodromalnih stanjih in pri prvi psihotični epizodi
Borut Škodlar
-Kognitivne motnje in disfunkcije nevronskih omrežij v različnih fazah bolezni
Grega Repovš

Page last updated: Sunday, May 10th 2015


ⓒ SiNAPSA 2003-2015 Some rights reserved