Plenary speakers

Jernej Ule:
The tricks neurons use to express their genes: jumping genes, zero-length exons and RNA loops

Robin Carhart-Harris:
Psychedelic drugs in science and medicine1

Sukhvir Wright:
Autoimmune encephalitis and epilepsy – from synapse to symptoms

Richard Frackowiak:
Human Brain Project: implications for neurology


1 The event is being coorganized by the Faculty of Medicine of the University of Ljubljana and SiNAPSA.

Supported by

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.


Page last updated: Friday, July 17th 2015


ⓒ SiNAPSA 2003-2015 Some rights reserved