Conference sponsors

The organizers thank the following sponsors for supporting the SiNAPSA Neuroscience Conference '15:

Principal sponsor

Sanofi-Aventis Croatia d.o.o.

Major sponsor

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Supporting sponsor

Apta Medica Internacional d.o.o.

Supporters

International Brain Research Organization (IBRO)
European Social Fund, European Union¹
Ministry of Education, Science and Sport, Republic of Slovenia¹
Faculty of Medicine, University of Ljubljana¹
Droga Kolinska d.d.
VideoLectures.NET
City of Ljubljana

¹Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Exhibitors

Novartis
Krka, d.d.


Page last updated: Thursday, June 11th 2015


ⓒ SiNAPSA 2003-2015 Some rights reserved