Sinapsin seminar

Miha Pelko | 21. 11. 2010

Vabimo vas na Sinapsin nevroznanstveni seminar, ki bo v torek 30.11.2010 ob 18. uri v predavalnici Inštituta za patološko fiziologijo, Zaloška 4, Ljubljana (vhod iz Zaloške c.).

Zvrstili se bosta dve predavanji:

Vmesniki med možgani in strojem: kako daleč smo od pravih avatarjev? prof. dr. Aleš Belič, MS&C Lab., FE UL.

Trenutno prihajajo na trg prve verzije vmesnikov možgani-stroj, ki lahko po zelo kratkem učenju in s presenetljivo zanesljivostjo vodijo naprave na osnovi analize signalov EEG. Večina sistemov temelji na iskanju vzorcev v EEG signalih, ki so značilni za neko aktivnost. Ko se katerikoli od naučenih vzorcev pojavi in ga naprava zazna, se sproži ustrezna vnaprej sprogramirana akcija, ki je lahko ukaz računalniku ali pa elektromehanski napravi. Glavna motivacija za razvoj takšnih vmesnikov prihaja s strani vojaške industrije in sicer za namene hitrejše komunikacije vojaka in stroja, ki ga le-ta opravlja, nato sledi industrija računalniških iger, pomembno pa lahko vplivajo tudi na izboljšanje življenja oseb, ki imajo omejene možnosti verbalne komunikacije in/ali gibanja. V sodelovanju z Inštitutom za klinično nevrofiziologijo v Ljubljani smo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani analizirali EEG-signale ljudi, ki so izvajali motorične naloge in naloge povezane z delovnim spominom. Prišli smo do zanimivih ugotovitev, ki bi lahko vodile do nove generacije vmesnikov možgani-stroj, ki ne bi bila več omejena na proženje nekaj vnaprej sprogramiranih akcij, ampak bi posamezniku, z vajo, omogočala izvajanje vedno bolj kompleksnih operacij.

Fazna demodulacija kot orodje za analizo signalov EEG dr. Vito Logar, MS&C Lab., FE UL.

V drugem delu seminarja bodo predstavljeni možni pristopi k analizi možganskih valov, izmerjenih med izvajanjem statičnih in dinamičnih vidno motoričnih nalog ter Sternbergovih nalog delovnega spomina. Omenjeni pristopi, ki temeljijo na principu fazne demodulacije, omogočajo, da iz EEG signalov izluščimo pomembnejše dele informacij, ki se izmenjujejo med možganskimi centri in so ključni za izvajanje omenjenih kognitivnih nalog. Takšno dekodiranje možganski informacij je ključno za uporabo EEG signalov v vmesnikih možgani-stroj. Predstavitev se bo osredotočila predvsem na specifične razlike v pristopih k dekodiranju informacij različnih nalog.

Moderator: asist. dr. Blaž Koritnik

Lep pozdrav, Projektna skupina Nevroznanstveni seminarji

http://www.sinapsa.org/slo/datoteka.php?id=328


© SiNAPSA 2003-2012