Okrogla miza: Ekonomski in socialni vidiki zasvojenosti z alkoholom

Zavod 112 | 18. 11. 2013

Petek, 6. 12. 2013 ob 10.00 uri

Gledališče Glej, Ljubljana

Glede na trenutno stanje in rezultate aktualnih raziskav Zavod 112 pripravlja okroglo mizo na temo Ekonomski in socialni vidiki zasvojenosti z alkoholom. Na dogodku bomo poskušali celovito predstaviti problematiko zasvojenosti z alkoholom na različnih področjih.

Program bo zajemal naslednje vsebinske sklope:
ukrepi in strategija na področju alkoholne politike
zdravstveno stanje in stroški v sloveniji
alkohol in družba - družina - otroci
novi pristopi zdravljenja zasvojenosti z alkoholom
aktualni projekti nevladnih organizacij (promet, preventiva)

Na okrogli mizi bodo sodelovali: dr. Vesna Kerstin Petrič, dr. med., Ministrstvo za zdravje RS, dr. Barbara Lovrečič, dr. med., spec. soc. med. in spec. jav. zdrav., dr. Mercedes Lovrečič, dr. med., spec. psih., dr. Maja Zorko, univ.dipl. psih., viš. pred., IVZ RS , dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., specialistka psihiatrije, dr. Martina Tomori, dr.med., spec. nevropsihiater, Psihiatrična klinika Ljubljana, Marja Biščak Hafner, Mina Prih, Medicinska fakulteta Ljubljana, Breda Lepoša, CSD Vič Rudnik, dr. Damijana Žišt, Robert Štaba, Zavod Varna pot.

Moderiranje: Lidija Petavs, urednica revije Medicina danes

Udeležba je brezplačna! Vljudno vabljeni.

Prijave (do zasedenosti prostih mest) sprejemamo do 28. 11. 2013 na konferenca@zavod112.org ali 01 620 25 23

Zavod 112
www.zavod112.org


pripeto:


© SiNAPSA 2003-2012