Mesto Mladega raziskovalca v Laboratoriju za kognitivno nevroznanost

Grega Repovš | 2. 6. 2017

Pozdravljeni,

V Laboratoriju za kognitivno nevroznanost Oddelka za psihologijo Univerze v Ljubljani iščemo kandidata za mladega raziskovalca / raziskovalko za delo v programski skupini “Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni”.

Izobraževanje mladega raziskovalca pod mentorstvom Grege Repovša bo potekalo na interdisciplinarnem področju kognitivne nevroznanosti. Z vsebinskega vidika bo poudarek na področjih delovnega spomina, kognitivnega nadzora, čustvenega procesiranja, individualnih razlik in psihopatologije, možno pa je tudi vključevanje v raziskovalno delo na področjih nevroekonomije in uporabne kognitivne psihologije. Z metodološkega vidika se bo delo osredotočalo na analizo multimodalnih podatkov slikanja možganov s poudarkom na preučevanju funkcijske konektivnosti ter uporabo analize omrežij in strojnega učenja.

Mladi raziskovalec / raziskovalka bo sodeloval pri načrtovanju in izvedbi vedenjskih, EEG in fMR študij ter razvoju analitičnih orodij. Zaželjene so izkušnje ali predznanje z vsebinskih področij kognitivne nevroznanosti (psihologije, kognitivne znanosti, nevrobiologije) in/ali metodoloških področij statistične analize podatkov, analize omrežij, procesiranja signalov in strojnega učenja. Dobrodošlo je poznavanje EEG in fMR, znanje programskih jezikov Matlab, python in R ter izkušnje z uporabo unix/posix operacijskega sistema.

Zaradi interdisciplinarne narave dela so dobrodošli kandidati zelo raznolikih študijskih smeri od psihologije do računalništva. Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali željo in sposobnost tako samostojnega raziskovalnega dela kot plodnega sodelovanja v interdisciplinarni skupini. Tekoče znanje angleškega jezika je nujno.

Kandidati naj se prijavijo na razpis za mesto mladega raziskovalca, ki bo v torek 6. junija objavljen na spletnih straneh Univerze v Ljubljani. Rok za prijavo je 20. junij. Dobrodošla so tudi neformalna poizvedovanja na naslov grega.repovs@ff.uni-lj.si.

Lep pozdrav,

Grega Repovš


© SiNAPSA 2003-2012