VABILO K SODELOVANJU V RAZISKAVI KOGNITIVNEGA TRENINGA

Iza Košir | 19. 5. 2022

Lepo pozdravljeni!

Vabim vas k sodelovanju v magistrski raziskavi z naslovom Vpliv osebnostnih in motivacijskih dejavnikov na učinke treninga kognitivnega nadzora. Raziskavo izvajam študentka psihologije, Iza Košir, pod mentorstvom red. prof. dr. Anje Podlesek (Oddelek za psihologijo, Univerza v Ljubljani) in izr. prof. dr. Andree Vranić (Oddelek za psihologijo, Univerza v Zagrebu). Namen raziskave je preveriti, kako osebnostni in motivacijski dejavniki vplivajo na učinkovitost treninga kognitivnega nadzora.

Kognitivni trening (tudi umovadba ali možganski trening) je vodena vadba specifičnih nalog, običajno strukturiranih, z namenom izboljšanja umskih sposobnosti, kot so npr. spomin, pozornost, izvršilne sposobnosti… Njegova uporabnost je široka - rehabilitacija po možganskih poškodbah, preprečevanje kognitivnega upada in demence, izboljševanje umskih sposobnosti pri zdravih in pri osebah z različnimi nevrološkimi ali psihičnimi motnjami itd. Naš kognitivni trening je zasnovan kot računalniška naloga in je specifično namenjen treniranju inhibicije - sposobnosti zadržanja avtomatskega odziva na nerelevantne dražljaje.

Če se odločite sodelovati, bo vaša naloga, da sodelujete na 10 seansah kognitivnega treninga. Kognitivni trening boste lahko opravljali na lastnem računalniku, in sicer 2x na teden po 25 min, vsega skupaj 5 tednov. Pred prvo seanso treninga in po zadnji seansi vas bomo prosili tudi, da izpolnite nekaj vprašalnikov ter kognitivnih nalog. Tudi te boste lahko izvedli samostojno, preko lastnega računalnika. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo približno 10 min, reševanje kognitivnih nalog pa 35 min.

Če se strinjate s sodelovanjem v raziskavi, vas prosim, da sledite spodnji povezavi, kjer najdete obveščeno soglasje, nekaj vprašanj o vaših demografskih, osebnostnih in motivacijskih značilnostih ter 4 kognitivne naloge. Izpolnjevanje vam bo vzelo približno 45 min. V nadaljevanju pa boste na mail dobili tudi navodila za izvajanje kognitivnega treninga.

Kliknite na povezavo: https://www.psytoolkit.org/c/3.4.0/survey?s=utprj

Če poznate koga, ki bi ga sodelovanje zanimalo, bom vesela, če vabilo posredujete tudi dalje. Zanimajo nas predvsem udeleženci stari med 50 in 65 let.

Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje in vložen trud!

Iza Košir


© SiNAPSA 2003-2012