Nobelova nagrada v medicini za leto 2017

Sinapsa, 5. 10. 2017

Letošnjo Nobelovo nagrado za medicino so prejeli ameriški znanstveniki: Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash in Michael W. Young, za odkritje molekularnih mehanizmov kontrole cirkadianih ritmov. Njihovo odkritje je pomembno za razumevanje bioloških ritmov živih bitij, ki so sinhronizirana z 24-h dnevnim ciklom. Odkritje »periodnih« genov (»period genes«) pri vinski mušici nam omogoča razumevanje kopičenja proteinov v celicah ponoči in njihove razgradnje podnevi. Gre za celični mehanizem, ki niha v ciklu 24-h (»circa« - približno; »dies« - dan) in s tem določa ostale cirkadiane fiziološke funkcije živih bitij. Odkritje »periodnih« genov je posredno pripomoglo k razumevanju cirkadinih ritmov človeka, kot so ritem spanja in budnosti, telesne temperature, krvnega pritiska, izločanja nekaterih hormonov (melatonina in kortizola) in cirkadianih ritmov vedenja.

V današnjem svetu vsaj 20 odstotkov ljudi dela v nočnem oziroma izmenskem turnusu, kar posledično poruši cirkadiane ritme in vodi v hude motnje spanja in budnosti, metabolne bolezni, povečan rizik za kardiovaskularne bolezni in nekatere vrste rakavih obolenj (kot so karcinom dojke, karcinom debelega črevesja in prostate) ter celo v prezgodnjo smrt.

Letošnja Nobelova nagrada je pomembna za razumevanje molekularnih mehanizmov »periodnih« genov ter cirkadianih motenj spanja in budnosti, ki so pomemben problem sodobne družbe in se jih žal še premalo zavedamo.

V imenu Slovenske skupine za spanje
izr.prof.dr. Leja Dolenc Grošelj dr.med.


© SiNAPSA 2003-2012