Duševne motnje moderne dobe

Ljubljana, 15. 3. 2006

Dvorana zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, Ljubljana

Delavnici moderira doc. dr. Mojca Z. Dernovšek

16.00 Delavnica: Prepoznavanje in premagovanje stresa in travme
prof. dr. Rok Tavčar, doc. dr. Mojca Z. Dernovšek; Damjana Orel, Marija Gorše Muhič, Simona Pečenik, Psihiatrična klinika Ljubljana

Kateri dogodek za posameznika predstavlja stres in kateri travmo, je odvisno od zunanjih okoliščin in posameznikovih značilnosti. Soočanje s stresom in travmo je lahko takšno, da so posledice minimalne, lahko pa je posameznik dolgo oviran v vsakdanjem delovanju. Pomembno je, da nekatere vrste stresa lahko tudi preprečimo.

18:00 Delavnica: prepoznavanje in premagovanje anksioznosti
doc. dr. Mojca Dernovšek, Damjana Orel, Marija Gorše Muhič, Simona Pečenik. Psihiatrična klinika Ljubljana

Motnje, kjer je prisotna povečana tesnoba do te mere, da moti vsakodnevno delovanje posameznika, spadajo med najpogostejše duševne motnje moderne dobe. Mednje sodijo: panična motnja, socialna fobija in generalizirana anksiozna motnja. Pomebno je prepoznavanje in premagovanje teh težav. Posameznik mora veliko storiti sam, zdravila imajo pri tem omejene možnosti.


© SiNAPSA 2003-2012