Odvisnost

Ljubljana, 16. 3. 2006

Dvorana zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, Ljubljana

Predavanje in razpravo po filmski projekciji moderira: dr. Lilijana Šprah

16:00 Možgani med ugodjem, odvisnostjo in psihozo
asist. dr. Peter Pregelj, Psihiatrična klinika Ljubljana

Odvisnost od psihoaktivnih snovi (PAS) je zapletena motnja s pomembnimi psihosocialnimi vzroki in posledicami. Nevrobiološki pogled poudarja, da je odvisnost v osnovi patofiziološki pojav (motnja v delovanju možganov), ki ga povzroča kronična izpostavitev ranljivega substrata (možganov) biološkemu dejavniku (PAS). Predavanje bo predstavilo delovanje možganskega sistema za nagrajevanje (motivacijski sistem) ter mehanizme na celični ravni, ki so ob kronični ponavljajoči se rabi PAS nevrobiološka podlaga za odvisnost. Še posebej dobro sta raziskana dva farmakološka mehanizma delovanja PAS na možgane, ki potekata prek dopaminergičnega in endogenega opioidnega sistema.

17:30 Kdo ali kaj zares prepoveduje in ukazuje užitek?!
Maj Virant, Društvo preventivno raziskovalnih dejavnosti (SMSPIP)

“Tisti, s katerimi ste nas strašili” je slovenski dokumentarni film, ki predstavlja večplasten pogled na rabo in zlorabo drog. V filmu se prepletajo osebne izpovedi “tistih strašljivih” odvisnikov in različni vidiki razumevanja odvisnosti in užitka, kot ga razumejo strokovnjaki iz medicinskih, družboslovnih in humanističnih področij. Kaj je tisto, v čemer je zaželeno uživati? Kakšno vlogo imajo pri tem možgani? So možgani vsemogočni? Oglejmo si to v sliki in besedi.


© SiNAPSA 2003-2012