Teden možganov 2008

SiNAPSA, 5. 3. 2008

V okviru letošnjega Tedna možganov bodo med 10. in 16. marcem 2008 pod okriljem Slovenskega sveta za možgane (SSM), Slovenskega društva za nevroznanost (SiNAPSA), Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in Slovenske kinoteke v Ljubljani in drugod po Sloveniji potekale različne prireditve.

V tem tednu se v svetu vsako leto odvija širša akcija osveščanja javnosti o dosežkih in pomenu nevroznanstvenih raziskav – “Teden možganov 2008” (v izvirniku “Brain Awareness Week 2008”). Dejavnosti v tednu možganov izvajajo posamezniki ali skupine strokovnjakov, njihovi smotri pa so izobraževalni, znanstveno-raziskovalni in organizacijski, s temeljnim ciljem osveščanja javnosti o koristih in obetih nevroznanstvenega raziskovanja za posameznika in družbo.

V Sloveniji se bo tudi letos odvijal pester program aktivnosti na več lokacijah, z namenom predstavitve živčevja, njegovega delovanja v normalnih in bolezenskih razmerah ter predstavitve nevroznanstvenega raziskovalnega dela na vseh področjih znanosti, ki se ukvarjajo z živčevjem, od nevrobiologije do psihologije. Letos bo še poseben pomen dan predstavitvam bolniških in uporabniških društev s tega področja, ki so združena v Slovenskem svetu za možgane. Širši javnosti bodo prikazala svoje poglede na aktualna dogajanja in probleme, s katerimi se srečujejo njihovi člani. Predstavljena bodo tudi novejša spoznanja, dosežki in novi izzivi na področjih bolezni in okvar živčevja. Ob spoznavanju delovanja in bolezni živčevja ter možnostih zdravljenja in preventive teh bolezni, želimo nevroznanstveniki popularizirati svojo stroko in navdušiti mlajšo javnost za morebitno poklicno pot na teh področjih v okviru različnih programov:

  1. Možgani v centru
  2. Možgani na obisku
  3. Spletni kotiček Razgibajmo možgane

Aktivnosti, ki se bodo odvijale v sklopu Tedna možganov, so zasnovane poljudno in namenjene širokemu krogu publike (šolarji, dijaki, študenti, starejši, idr.). V Atrij ZRC SAZU je možen tudi dostop z invalidskimi vozički.

Vstop na vse prireditve Tedna možganov je brezplačen!

Vljudno vabljeni!

Pripenjamo še program v obliki plakata, ki si ga lahko pretočite in natisnete.


© SiNAPSA 2003-2012