Teden možganov 2016: Spektri nor(maln)osti

Maribor, 15. 3. 2016

Avditorij Medicinske fakultete, Taborska 8, Maribor

Podobe nerazum(lje)nega – od prikazni do prikaza

V srednjem veku je »spekter« pomenil prikazen, »norost« pa obsedenost duše, skozi katero se prikazuje (praviloma zli) Duh. V novem veku beseda dobi novo rabo: spekter predstavlja logiko prikaz(ovanj)a, ki uvaja nek red in razberljivost v naravne pojave. Čeprav so barve navidez neprimerljive, se na spektru izkaže, da so le odraz različnih valovnih dolžin svetlobe.

Dandanes velja, (i) da duševna motnja ni stanje »ena ali nič« (temveč se prikazuje kot nek spekter); (ii) da je spektrov motenj več (avtistični, shizofrenski, bipolarni spekter …); (iii) vsi se iztekajo v »normalno« oz. se v nekem delu z njim prekrivajo: sledi spektrov torej najdemo tudi izven »motenega«, v »duševnem« kot takem. Vsakdo je na nekem spektru.

Koliko je torej spektrov motenj in kje so njihove meje? Tudi duša je nek spekter: sama ni nikdar vidna, se pa prikazuje skozi gesto in govor, je njuno ozadje in pomen. Spektra duše še vedno ne znamo dobro brati – kako naj torej beremo spektre duševnih motenj? Znamo zares ločevati med gesto motnje in gesto duše? Sta zares razločljivi?

Ima vsaka motnja svoj jezik – torej tudi svoj spekter –, ali pa je motnja le nekje na spektru duše?

Mladi člani Sinapse so pod mentorstvom Vida V. Voduška pripravili kratke predstavitve doživljajskih svetov oseb, ki trpijo za najbolj tipičnimi duševnimi motnjami. Poskusili bodo ponuditi vpogled v različne življenjske zgodbe ljudi, ki se skozi svojevrstne izkustvene prizme spopadajo z obče-človeškimi izzivi.
Vsakemu predavanju sledi pet minut pogovora z občinstvom.

15:30–15:45 Uvodne misli, Vid V. Vodušek

15:45–16:10 Avtistična motnja, Matej Perovnik

16:10–16:35 Shizofrenska motnja, Klara Širca, Sandra M. Jaidzeka

16:35–16:45 Odmor

16:45–17:10 Bipolarna motnja, Rok Jagodič, Nika Vrabič

17:10–17:35 Borderline osebnostna motnja, Vesna van Midden, Valentina Prevc

17:35–18:00 Pogovor z občinstvom


© SiNAPSA 2003-2012