Teden možganov 2016: Spektri nor(maln)osti

Ljubljana, 17. 3. 2016

Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 28

11:00 Solaris
Andrej Tarkovski, 1972, 165 min

Na vesoljski postaji, krožeči okoli planeta Solaris, znanost izgubi smisel. Meja med potovanjem po medzvezdju in potovanjem v mikrokozmos (kolektivnega?) nezavednega se zabriše, prav tako kot meja med razumnostjo in blaznostjo ne le tamkajšnje posadke, temveč tudi psihologa Kelvina, ki naj bi raziskal, kaj se z njo godi.
Je entitete, ustvarjene v spominih in projekcijah, možno uničiti? Jih res želimo izbrisati, ali se raje predamo iluziji smisla, ljubezni in domačnosti, čeprav na račun izgube razuma?

Film z gostim tkanjem umetnostnih aluzij od antike do danes vzklicuje najrazličnejša vprašanja, od znanstveno-kozmoloških do religioznih. Po projekciji jih bo z nami odpiral dr. Alen Širca, literarni zgodovinar, filozof in prevajalec, ki se ukvarja zlasti z mistično literaturo in njeno filozofsko relevantnostjo za sodobna teoretska vprašanja.


Atrij ZRC, Novi trg 2

Klinični četrtek: Podobe nerazum(lje)nega – od prikazni do prikaza

V srednjem veku je »spekter« pomenil prikazen, »norost« pa obsedenost duše, skozi katero se prikazuje (praviloma zli) Duh. V novem veku beseda dobi novo rabo: spekter predstavlja logiko prikaz(ovanj)a, ki uvaja nek red in razberljivost v naravne pojave. Čeprav so barve navidez neprimerljive, se na spektru izkaže, da so le odraz različnih valovnih dolžin svetlobe.

Dandanes velja, (i) da duševna motnja ni stanje »ena ali nič« (temveč se prikazuje kot nek spekter); (ii) da je spektrov motenj več (avtistični, shizofrenski, bipolarni spekter …); (iii) vsi se iztekajo v »normalno« oz. se v nekem delu z njim prekrivajo: sledi spektrov torej najdemo tudi izven »motenega«, v »duševnem« kot takem. Vsakdo je na nekem spektru.

Koliko je torej spektrov motenj in kje so njihove meje? Tudi duša je nek spekter: sama ni nikdar vidna, se pa prikazuje skozi gesto in govor, je njuno ozadje in pomen. Spektra duše še vedno ne znamo dobro brati – kako naj torej beremo spektre duševnih motenj? Znamo zares ločevati med gesto motnje in gesto duše? Sta zares razločljivi?

Ima vsaka motnja svoj jezik – torej tudi svoj spekter –, ali pa je motnja le nekje na spektru duše?

15:00–15:15 Uvodne misli, Vid V. Vodušek

Prvi sklop: Raznovrstnost notranjih svetov: pripovedi z robov spektra
Mladi člani Sinapse so pod mentorstvom Vida V. Voduška pripravili kratke predstavitve doživljajskih svetov oseb, ki trpijo za najbolj tipičnimi duševnimi motnjami. Poskusili bodo ponuditi vpogled v različne življenjske zgodbe ljudi, ki se skozi svojevrstne izkustvene prizme spopadajo z obče-človeškimi izzivi.
Vsakemu predavanju sledi pet minut pogovora z občinstvom.

15:15–15:40 Avtistična motnja, Matej Perovnik, Daša Kocjančič

15:40–16:05 Shizofrenska motnja, Klara Širca, Sandra M. Jaidzeka

16:05–16:15 Odmor

16:15–16:40 Bipolarna motnja, Rok Jagodič, Nika Vrabič

16:40–17:05 Borderline osebnostna motnja, Vesna van Midden, Valentina Prevc

17:05–17:30 Pogovor z občinstvom

17:30–17:45 Odmor

Drugi sklop: Med norim in normalnim
17.45–18.30 Psihedelična izkušnja in psihoterapevtske implikacije, Mina Paš
Mina Paš, doktorica medicine, psihoterapevtka ter dolgoletna sodelavka združenja DrogArt, bo opisala izkustveni svet pod vplivom psihedeličnih substanc, pri čemer se bo osredotočala na tiste vidike spremenjenega doživljanja sebe in sveta, ki lahko služijo kot vir uvida v lastno osebo in morebiti predstavljajo možnost za trajnejše duševne spremembe.

18.30–19.15 Shizofrenija, doživljanje sebe in eksistencialna tesnoba: mostovi neumeščenosti, Borut Škodlar
Borut Škodlar, psihiater in psihoterapevt, bo govoril o glavnih potezah subjektivnega izkustvenega sveta oseb z motnjami shizofrenskega spektra, pri tem pa bo skušal po poti eksistencialističnega pojma Angst (tesnobe) pokazati na pomembne vzporednice teh potez z univerzalno človeško (ne)umeščenostjo v svetu z drugimi ljudmi ter polnim vprašanj o (lastni) vrednosti in smislu.

Vsakemu predavanju sledi 15 minut pogovora z občinstvom.

19:15–20:00 Odmor

20:00 Kamenje v mojih žepih (Rocks in My Pockets)
Signe Baumane, 2014, 88 min

“Če se hočeš utopiti, ne pozabi nasuti kamenčkov v svoje žepe.”
Latvijska animatorka Signe Baumane se v filmu Kamenje v mojih žepih pogumno loti raziskovanja skrivnostnih življenj svojih sorodnic, zaznamovanih z duševno boleznijo, s katero se bori tudi sama. O težkih in intimnih temah pripoveduje tako iskreno, neposredno in duhovito, kot je mogoče le v animirani podobi. Depresija, shizofrenija in determiniranost.
“– Neumnost! Če nasuješ kamenje v svoje žepe, se boš utopila!”

Signin Svet bo odprl vrata pofilmski debati, ki jo bodo povezovali izvajalci četrtkovih kliničnih predavanj.

Povezuje Vid V. Vodušek.


© SiNAPSA 2003-2012