Teden možganov 2016: Spektri nor(maln)osti

Tolmin, 17. 3. 2016

Knjižnica Cirila Kosmača, Tumov drevored 6, Tolmin

18:00 Depresija v starostnem obdobju, dr. Marko Pišljar

Depresija je najpogostejša duševna motnja v starostnem obdobju. V splošni populaciji je prisotna pri 3 %, v negovalnih ustanovah pa kar pri 15–25 % oskrbovancev. Starejše osebe pogosto iščejo pomoč, vendar so depresivne motnje v starostnem obdobju slabo prepoznane ali ustrezno zdravljene. Zgodnja diagnostika starostne depresije je ključnega pomena. Depresija v starostnem obdobju pogosto ni tipična, kot jo sicer vidimo pri mlajših osebah. V ospredju so pritožbe nad telesnimi simptomi, izguba veselja, zadovoljstva ter interesov in motnje spoznavanja. V primerjavi s klinično sliko, ki jo najdemo pri pregledu, starostniki redkeje poročajo o depresivnih simptomih.

Zdravljenje depresije omogoča boljšo kvaliteto življenja, z boljšim funkcioniranjem starostnika pa se zmanjšujejo potrebe po zdravstvenih in socialnih storitvah. Uspešno zdravljenje depresije je povezano z nižjo smrtnostjo in soobolevnostjo ter predstavlja enega izmed temeljnih ukrepov v znižanju samomorilnosti pri starejših. Povezovanje socialnih služb, zdravstvene in patronažne službe ter nevladnih organizacij v učinkovito mrežo pomoči je predpogoj za boljše prepoznavanje rizičnih oseb in nudenje nujnih oblik pomoči ter drugih oblik pomoči na domu.

Dogodek omogočajo Knjižnica Cirila Kosmača in SVOD s.p..


© SiNAPSA 2003-2012