Teden možganov 2016: Spektri nor(maln)osti

Ljubljana, 18. 3. 2016

Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 28

13:00 Zadnja Kristusova skušnjava (The Last Temptation of Christ)
Martin Scorsese, 1988, 146 min

“Dvojna narava Kristusa - to hrepenenje človeka, tako človeško, tako nadčloveško, da bi dosegel Boga … je bila zame vedno globoka nedoumljiva skrivnost. Moja poglavitna stiska in vir vseh mojih radosti in tegob od mladosti dalje je ta nenehna in neusmiljena bitka med duhovnim in telesnim … in moja duša je polje, kjer se ti dve vojski spopadata in srečujeta.” Nikos Kazantzakis, avtor romana Zadnja skušnjava.

Odnos do Boga kot do absolutno Drugega - komu si v zadnji instanci odgovoren, komu od-govarjaš? Če se ugledaš skozi oči drugega, če spregovoriš v njegovem imenu - kdo govori skozi tvoja usta? Kaj ni vsak drugi v določenem smislu absolutno Drugi?”
O teh vprašanjih bo s publiko razpravljal psiholog dr. Vid V. Vodušek.


Atrij ZRC, Novi trg 2

16:00 Eno z vsem: okrogla miza o mističnih izkušnjah

Ste že slišali za ljudi, ki med meditacijo izkušajo občutja zlitosti z okoljem – zatrejo del sebe, ki mu pravijo Jaz, in postanejo eno z univerzumom? Nekomu, ki dni ne preživlja ob mantrah, meditaciji ali molitvi, so koncepti, ki se pojavljajo v religioznih in duhovnih praksah, pogosto nejasni.

Skrivnostnost mističnih in religioznih izkušenj k razmišljanju spodbuja tako znanstvenike, ki želijo k preučevanju tematike pristopiti sistematično in objektivno, kot posameznike, ki jih presune subjektivno doživljanje nečesa, kar je višje, močnejše, nadzemeljsko. Kako bi si razlagali izkušnjo našega meditativnega človeka iz prvega odstavka – je to izkrivljena zaznava, simptom epileptičnega napada ali stik z višjo silo?

Znanost bo ponudila več odgovorov, pojavlja pa se vprašanje, ali je pristojna za preučevanje mističnih izkušenj, sploh če ne upošteva izkustvenega vidika. Kolikšen del mističnega izkustva je univerzalen ter kolikšen pogojen s kulturnim okoljem in obratno – v kolikšni meri so in bodo mistična izkustva šamanov, vernikov ter subkultur, kot so hipiji, oblikovala okolje? Kako sploh opredeliti mistična in religiozna izkustva – je lahko takšno izkustvo že občutek povezanosti z naravo med sprehodom v gozdu?

Na okrogli mizi, ki bo potekala od 16:00 do 18:00, bodo sodelovali psihiater Jurij Bon, sociolog kulture ter komparativist Igor Škamperle in filozof Urban Kordeš.

Jurij Bon psihiater, zaposlen na Enoti za prolongirano terapijo Psihiatrične klinike v Ljubljani. Je tudi vodja Laboratorija za kognitivno nevroznanost na Kliničnem oddelku za bolezni živčevja Nevrološke klinike v Ljubljani.

Dr. Igor Škamperle, sociolog kulture in komparativist, predava na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med drugim se ukvarja s sociologijo znanosti, kulturno zgodovino ter religijo. Soustvarjal je strokovno revijo Poligrafi in zbirko Hieron ter uredil več zbornikov, ki so v slovenski prostor prinesli teme, kot so hermetizem, alkimija in šamanizem.

Dr. Urban Kordeš, filozof in fizik, je profesor kognitivne znanosti in prvoosebnega raziskovanja na študiju Kognitivna znanost na Univerzi v Ljubljani. Ukvarja se z interdisciplinarnim raziskovanjem človeškega doživljanja.


© SiNAPSA 2003-2012