prof. Anton Grad, Foto: Lara Pavčnik

Foto: Lara Pavčnik

Foto: Lara Pavčnik

Foto: Lara Pavčnik

asist. Mateja Baruca, Foto: Lara Pavčnik

doc. Sonja Starc, Foto: Lara Pavčnik

Foto: Lara Pavčnik

iz leve proti desni: doc. Sonja Starc, Nena Golob, dr. Nina Mohorko, prof. Vojko Kavčič, Foto: Lara Pavčnik

prof. Vojko Kavčič, Foto: Lara Pavčnik

Foto: Lara Pavčnik

od zgoraj proti spodaj, od levo proti desno: Nena Golob, prof. Rado Pišot, dr. Nina Mohorko, prof. Anton Grad, doc. Sonja Starc, prof. Vojko Kavčič, Foto: Lara Pavčnik

asist. Bojan Rojc, Foto: Lara Pavčnik

Foto: Lara Pavčnik

Jasna Lisjak, Foto: Lara Pavčnik

Foto: Lara Pavčnik

Foto: Lara Pavčnik

Nena Golob, Foto: Lara Pavčnik

od leve proti desni: Nena Golob, Matej Miloševič, Alenka Kramar, Lara Pavčnik, Foto: Lara Pavčnik

od leve proti desni: Jasna Lisjak, Nena Golob, asist. Bojan Rojc, Foto: Lara Pavčnik