Ustanovili smo Slovenski svet za možgane

SiNAPSA, 15. 7. 2007

Slovenski svet za možgane je neprofitno posvetovalno telo, katerega namen je združiti strokovna združenja s področja nevroznanosti, društva bolnikov z različnimi nevrološkimi in duševnimi motnjami ter predstavnike industrije s področja nevroznanosti, z namenom usklajevanja prizadevanj za boljše pogoje za raziskovanje v nevroznanosti ter učinkovitejši prenos novih spoznanj v prakso.

Ustanovna seja Slovenskega sveta za možgane (SSM) je potekala 16.3.2007 v Ljubljani v okviru aktivnosti Tedna možganov. Ob tej zdaj že tradicionalni prireditvi smo leto pred tem sklenili, da bi ustanovili SSM kot koordinacijsko telo vseh društev, združenj in organizacij, ki delujejo na področju bolezni in prizadetosti možganov in živčevja, kar ne vključuje zgolj znanstvenih in strokovnih društev, ampak tudi vrsto društev bolnikov in svojcev in predstavnike farmacevtskih in drugih podjetij s področja nevroznanosti. Mnenja smo, da bi SSM lahko predstavljal dober forum za vzpostavljanje konsenza za konkretne pobude in projekte, ki bi v Sloveniji izboljšali pogoje za nevroznanost in vse stroke, ki delujejo na tem širokem področju, pa tudi za vse nevrološke, nevrokirurške in psihiatrične bolnike in njihove svojce. Ustanovitev takega nacionalnega sveta spodbuja tudi Evropski svet za možgane, nadnacionalna organizacija, o kateri si lahko več preberete na njihovih spletnih straneh. Pred ustanovno sejo smo oblikovali odprto listo ustanovnih članic (organizacij) in sklenili, da bi SSM organizirali kot delovno telo pri Sinapsi, slovenskem društvu za nevroznanost. SSM je vsebinsko mišljen kot povsem neodvisno telo, pri čemer Sinapsa nudi informacijsko in drugo tehnično podporo za njegovo delovanje. Diskusija o različnih projektih bo predvidoma potekala večinoma po elektronski poti s pomočjo spletnih orodij. Naš namen je, da bi SSM zajel čim večje število organizacij z nevroznanstvenega področja in tako dejansko predstavljal učinkovito podlago za diskusijo o različnih projektih. K projektu je zaenkrat pristopilo že kar nekaj organizacij. V kolikor vas kot predstavnika relevantne organizacije pobuda zanima, vas vabimo, da si ogledate statut SSM in izpolnite pristopno izjavo, ter opozorite tudi predstavnike drugih organizacij, ki jih poznate.


© SiNAPSA 2003-2012