SiNAPSA, sobota, 24. februar 2024

eSiNAPSA

Spletna revija za znanstvenike, strokovnjake
in nevroznanstvene navdušence

Pomen treninga možganov

Kakšen vpliv imata gibalna neaktivnost in proces staranja na zmožnost prostorske navigacije?

Uroš Marušič

Prostorska navigacija je kompleksna kognitivna domena, ki je ključnega pomena za vsakdanje delovanje v okolju in je odvisna od več kognitivnih procesov, vključno s prostorskimi spretnostmi, spominom in izvršilnimi funkcijami.1 Znano je, da zmožnost prostorske navigacije upada s starostjo, manj pa je znanega o morebitnih intervencijah, ki bi preprečile ta upad? Starejše osebe, pri katerih je prišlo do upada kognitivnih funkcij, so omejene pri dnevnih aktivnostih in imajo zato slabšo kvaliteto življenja. Na predavanju bomo ugotavljali, kakšen je vzrok samega upada, kateri možganski centri so pri tem najbolj prizadeti in kaj lahko naredi vsak posameznik, da bi omenjeni upad preprečil.

Uroš MarušičHipokampus je pomemben del možganov, odgovoren za kratkoročni in dolgoročni spomin, ter tesno vpleten v prostorsko navigacijo. Študije, ki so preučevale stopnjo krčenja te možganske strukture, so si po večini enotne in sicer poročajo o 0,4 % krčenju volumna hipokampusa že pri starosti 28 let ter 1,7 % krčenju pri starosti 70 let. Ali se moramo v tem primeru enostavno sprijazniti s posledicami procesa staranja ali obstaja »zdravilo«, ki bi preprečilo to s časom povezano negativno spremembo? Napredek tehnologije na področju medicinskega slikanja možganov je privedel do številnih ugotovitev in znanstvenih objav na tem področju. Tako so nedavno pokazali, da je lahko virtualni trening prostorske navigacije odlična protiutež učinkom staranja na hipokampus. Po virtualnem treningu prostorske navigacije namreč pride do učinkovitejšega nevronskega procesiranja in hkrati do novo nastalih možganskih celic. Trening prostorske navigacije se je pokazal kot izredno učinkovito sredstvo pri preprečevanju starostnega upada volumna hipokampusa tako pri starejši kot tudi mlajši populaciji.2 3

Na predavanju boste podrobneje spoznali tudi nedavno študijo, ki smo jo izvedli v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, kjer smo preučevali učinke večdnevne fizične neaktivnosti med ostalim tudi na možgansko delovanje. Pri posameznikih, ki preživijo več dni v ležečem položaju (zaradi poškodbe, operacije ipd.) prihaja do pomembnega upada na funkcionalni kot tudi kognitivni ravni.4

    ___
  1. Moffat, S. D. (2009). Aging and spatial navigation: what do we know and where do we go? Neuropsychol Rev, 19(4), 478-489. 

  2. Lovden, M., Schaefer, S., Noack, H., Bodammer, N. C., Kuhn, S., Heinze, H. J., Lindenberger, U. (2012). Spatial navigation training protects the hippocampus against age-related changes during early and late adulthood. Neurobiology of Aging, 33(3). 

  3. Hotting, K., Holzschneider, K., Stenzel, A., Wolbers, T., & Roder, B. (2013). Effects of a cognitive training on spatial learning and associated functional brain activations. BMC Neurosci, 14, 73. 

  4. Marušič, U., Meeusen, R., Pišot, R., & Kavčič, V. (2014). The brain in micro- and hypergravity: The effects of changing gravity on the brain electrocortical activity. Eur J Sport Sci, 1-10. 

Uroš Marušič, mladi raziskovalec
Univerza na Primorskem,
Znanstveno raziskovalno središče,
Inštitut za kineziološke raziskave