Neuroscience & Society / Nevroznanost in družba

In human physiology, the brain rules: no other organ's function is more directly and intimately linked to all aspects of human experience and wellbeing. And yet it is also the least understood not only among organs, but among most natural phenomena. Brain is irreplaceable and when a disease or injury cause it to malfunction, medicine is mostly able to mitigate the consequences. To be better able to prevent and treat brain disorders, we must understand the brain and pathophysiology of its dysfunctions better.

How does scientific progress in brain research look from a patient's perspective? What can scientists do to improve the research process and outcomes leading to improved patient care, prevention and treatment of brain disorders? These are some of the opening questions that we will ask Dr. Sonia M. Vallabh during the SNC'21 Neuroscience and Society Dialogue (N&SD). The event is open for public and audience will be able to participate with questions.

N&SD will start with the A. O. Župančič Memorial Lecture by Dr. Vallabh on Genetic prion disorders and patient-scientist's mandate (24 September 2021, 19:00 - 19:45).

Dr. Vallabh's lecture and the subsequent conversation will be in English. For the general public simultaneous translation of the lecture and conversation into/from Slovene will be available.


Ko govorimo o delovanju človeškega organizma, bi lahko rekli: možgani so zakon! Noben drug organ ni bolj neposredno in tesno povezan z vsemi platmi človekovega izkustva in blagostanja. In vendar so možgani ne le najmanj razumljen organ, temveč tudi med najmanj razumljenimi deli narave. Možgani so nenadomestljivi in kadar se zaradi bolezni ali poškodbe poruši njihovo delovanje, medicina večinoma zmore le omiliti posledice. Da bi lahko bolje preprečevali in učinkoviteje zdravili bolezni možganov, moramo bolje razumeti delovanje možganov v zdravju in bolezni.

Kako je napredek znanosti v raziskovanju možganov videti iz bolnikovega zornega kota? Kaj lahko znanstveniki naredimo za izboljšanje raziskovalnega procesa in doseganje izidov, ki bodo botrovali boljši oskrbi bolnikov, učinkovitejšemu preprečevanju in zdravljenju bolezni možganov? To so primeri uvodnih vprašanj, ki jih bomo zastavili dr. Sonii M. Vallabh na dogodku, poimenovanem Nevroznanost in družba. Dogodek, ki je del SiNAPSINE nevroznanstvene konference in sklepni del izobraževalne delavnice o nevrodegenerativnih boleznih, je namenjen javnosti, ki bo dr. Vallabhovi lahko zastavila vprašanja.

Dogodek bomo začeli s predavanjem, posvečenem spominu na akademika Andreja O. Župančiča, ki ga je dr. Vallabh poimenovala Genetske prionske bolezni in mandat bolnika-znanstvenika (24. september 2021, 19:00 - 19:45). V njem bo dr. Vallabh predstavila svojo edinstveno življenjsko zgodbo, ki jo je pripeljala v sam raziskovalni vrh na področju prionskih bolezni.

Predavanje dr. Vallabh in pogovor, ki mu bo sledil, bosta potekala v angleščini. Zainteresiranim pa bo na voljo tudi sprotno prevajanje v / iz slovenščine.


Page last updated: Tuesday, August 10th 2021


ⓒ SiNAPSA 2003-2021 Some rights reserved