Predstavitev društva

Ljubljana, 28. 8. 2016

SiNAPSA, slovensko društvo za nevroznanost, povezuje nevroznanstvenike v Sloveniji in svetu v znanstveno-raziskovalnih projektih ter izobražuje javnost o delovanju živčevja v zdravju in bolezni, o pomenu raziskovanja živčevja in uporabi znanja za kakovostno življenje posameznika in družbe.

Predsednik društva: dr. Maja Bresjanac sinapsa@sinapsa.org
Tajnik društva: Boštjan Rituper sinapsa@sinapsa.org
Sedež društva: Inštitut za patološko fiziologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana
TR: NLB 02014-0253992039
DŠ: 43243649

Podatki za stik z javnostjo:
e-pošta: info@sinapsa.org


Kratka predstavitev društva s povezavami na posamezne projekte:

SiNAPSA združuje izkušene raziskovalce, strokovnjake in študente različnih usmeritev, ki jim je vsem skupno zanimanje za delovanje živčevja. Učinkovito povezovanje strokovnjakov različnih raziskovalnih usmeritev in metodoloških pristopov je pogoj za uspešne interdisciplinarne projekte in oblikovanje celovite predstave o mehanizmih delovanja živčevja na vseh ravneh, od sporazumevanja med celicami v živčevju do višjih spoznavnih procesov. S tem namenom SiNAPSA izvaja projekte za raziskovalce (mednarodne znanstvene konference, simpozije in seminarje) ter strokovno-izobraževalne dogodke (delavnice in poletne šole). Plod znanstveno-raziskovalnih projektov društva so tudi odmevne publikacije doma in v svetu.

SiNAPSA ima trenutno po uvedbi varstva osebnih podatkov 118 članov. Mladi (dodiplomski in podiplomski študenti) tvorijo dobro tretjino članstva. Častno članstvo v SiNAPSI je leta 2004 sprejel akademik prof. dr. Andrej O. Župančič, nestor slovenske nevrobiologije.

SiNAPSA ima od decembra 2006 status društva v javnem interesu na področju znanstveno-raziskovalnega dela, saj od leta 2003 sistematično izobražuje javnost o delovanju živčevja v zdravju in bolezni, spodbuja zanimanje za raziskovanje živčevja in za uporabo znanja o živčevju za izboljšanje kakovosti življenja posameznika in družbe. Za doseganje teh ciljev izvaja SiNAPSA poljudne akcije za promocijo in popularizacijo nevroznanosti (npr. vsakoletni Teden možganov, celoletno razgibavanje možganov, posveti z javnostjo, npr. interdisciplinarni javni posvet o zavesti). Poleg tega izdaja spletno revijo eSinapsa, v kateri objavlja krajše strokovne in znanstvene prispevke, predstavitve knjig, poročila s konferenc ter zgodovinske zapise, in je namenjena širši strokovni in splošni javnosti.

Z namenom povezovanja strokovnih združenj s področja nevrologije in psihiatrije z društvi bolnikov z nevrološkimi in duševnimi motnjami ter predstavniki relevantne industrije za učinkovitejši prenos novih raziskovalnih spoznanj v prakso je SiNAPSA ponudila okrilje ustanovitvi Slovenskega sveta za možgane, ki deluje kot samostojno posvetovalno telo od 16.3.2007.

Leta 2013 je SiNAPSA skupaj s Slovenskim svetom za možgane zagnala akcijo Za možgane s katero opozarja na pomen nevroznanstvenega raziskovanja za napredek pri zdravljenju bolezni, ki prizadenejo možgane in predstavljajo velik javnozdravstveni problem na svetovni ravni. Na podlagi prizadevanj akcije je leta 2013 Vlada Republike Slovenije razglasila tretjo sredo v marcu za slovenski dan možganov.

SiNAPSA je od ustanovitve članica mednarodne organizacije za raziskovanje možganov (International Brain Research Organization, IBRO), zveze evropskih nevroznanstvenih društev (Federation of European Neuroscience Societies, FENS), pri svojih projektih pa je deležna tudi podpore drugih mednarodnih organizacij za promocijo nevroznanosti (npr. Zveza za možgane Dana).


© SiNAPSA 2003-2012