Poslanstvo

SiNAPSA si je zastavila naslednje cilje in naloge:

Spodbujati razvoj nevroznanstvene dejavnosti v Sloveniji:

  • poglabljati in širiti znanja z vseh področij nevroznanosti,
  • spodbujati in povezovati raziskovalno delo med posameznimi področji nevroznanosti,
  • organizirati znanstveno-raziskovalna in strokovna srečanja,
  • sodelovati z mednarodnimi in nacionalnimi organizacijami s podobnimi ali enakimi cilji,
  • podpirati temeljne, klinične, vedenjske in epidemiološke raziskave s področja nevroznanosti,
  • zbirati in posredovati strokovne informacije na področju nevroznanosti, prek interneta, ustreznih publikacij in drugih medijev.

Spodbujanje nevroznanstvenega izobraževanja na vseh ravneh. Sodelovanje in pomoč pri organizaciji in izvedbi podiplomskega izobraževanja na področjih nevroznanosti.

Spodbujati seznanjanje javnosti in splošno izobraževanje o naravi raziskovalnega dela, o dosežkih in pomenu novih nevroznanstvenih odkritij in spoznanj. Spodbujati splošno zavest o preventivi pred različnimi boleznimi in okvarami živčevja.

Seznanjanje upravne in zakonodajne oblasti s pomembnimi novimi spoznanji v nevroznanosti in z njihovim pomenom za napredek znanosti in medicine ter za splošno družbeno dobrobit.


SiNAPSA 2003-2008 ... Nekatere pravice pridržane