Organi društva

SiNAPSA ima naslednje organe:

  • skupščino,
  • upravni odbor,
  • nadzorni odbor,
  • častno razsodišče.

Upravni odbor

Upravni odbor sestavljajo naslednji izvoljeni člani:

Maja Bresjanac, predsednica
Blaž Koritnik, pretekli predsednik
Boštjan Rituper, tajnik
Mina Ličen, blagajnik
 
Jure Bon, član
Rok Berlot, član
Andraž Matkovič, član
Grega Repovš, član

... in vodje projektnih skupin:
 
Vesna van Midden in Sara Fabjan, Gube
Mateja Drolec Novak, Štipendijski sklad
Gašper Zupan, eSinapsa

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo naslednji izvoljeni člani:

Leja Dolenc Grošelj, članica
Mojca Kržan, članica
Boris Rogelj, član

Častno razsodišče

Častno razsodišče sestavljajo naslednji izvoljeni člani:

Damjan Osredkar, član
Samo Ribarič, član
David B. Vodušek, član

Člani organov društva so bili izvoljeni na spletnih volitvah, ki so potekale med 4. in 19. novembrom 2017.


SiNAPSA 2003-2018 ... Nekatere pravice pridržane