Arhiv objav 2014

Obvestilo | 25. 3. 2014

Volitve v organe društva: predlaganje kandidatov

Spoštovani člani Sinapse!

Društvenemu vodstvu se izteka mandat in izvoliti moramo novega predsednika, tajnika, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Upravni odbor Sinapse je na seji 7. 3. 2014 izglasoval volilno komisijo v sestavi: Mojca Kržan (predsednica), Ditka Jeran (članica), Mateja Drolec Novak (članica). V skladu s Pravilnikom o volitvah volilna komisija razpisuje volitve v organe društva.

Redni člani društva lahko kandidirajo za sledeče funkcije:

- upravni odbor: predsednik, tajnik, blagajnik, štirje člani;

- nadzorni odbor: trije člani;

- častno razsodišče: trije člani.

Vsak redni član društva lahko kot kandidata za člana kateregakoli organa društva predlaga sebe ali drugega rednega člana društva. V primeru, da predlaga drugega rednega člana društva, mora pred vložitvijo predloga pridobiti njegovo soglasje.

Predloge za kandidaturo sprejema volilna komisija do vključno 4. aprila 2014 po elektronski pošti na naslov [email protected].

Lep pozdrav v imenu volilne komisije,

Mojca Kržan


SiNAPSA 2003-2008 ... Zasnova in oblikovanje Grega Repovš ... Pripravljeno na Mac OS X ... Nekatere pravice pridržane