Obvestilo | 25. 3. 2014

Volitve v organe društva: predlaganje kandidatov

Spoštovani člani Sinapse!

Društvenemu vodstvu se izteka mandat in izvoliti moramo novega predsednika, tajnika, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Upravni odbor Sinapse je na seji 7. 3. 2014 izglasoval volilno komisijo v sestavi: Mojca Kržan (predsednica), Ditka Jeran (članica), Mateja Drolec Novak (članica). V skladu s Pravilnikom o volitvah volilna komisija razpisuje volitve v organe društva.

Redni člani društva lahko kandidirajo za sledeče funkcije: - upravni odbor: predsednik, tajnik, blagajnik, štirje člani; - nadzorni odbor: trije člani; - častno razsodišče: trije člani.

Vsak redni član društva lahko kot kandidata za člana kateregakoli organa društva predlaga sebe ali drugega rednega člana društva. V primeru, da predlaga drugega rednega člana društva, mora pred vložitvijo predloga pridobiti njegovo soglasje.

Predloge za kandidaturo sprejema volilna komisija do vključno 4. aprila 2014 po elektronski pošti na naslov [email protected].

Lep pozdrav v imenu volilne komisije,

Mojca Kržan

Obvestilo | 21. 3. 2013

Vabilo na skupščino SiNAPSE

Spoštovani člani SiNAPSE!

Vabljeni na letno skupščino Sinapse, ki bo potekala 4. aprila 2013 ob 16. uri v seminarju Nevrološke klinike.

Dnevni red:
1) Poročilo o delu in finančnem poslovanju društva v 2012
2) Poročilo projektnih skupin o delu v 2012
3) Načrt dela projektnih skupin za 2013
4) Tekoči projekti: Akcija Za Možgane, SNC'13
5) Razno

Vabljeni!

Blaž Koritnik

Obvestilo | 9. 12. 2011

Razpis štipendij SiNAPSINEGA sklada 2012

Objavljamo razpis za dodelitev štirih štipendij Sinapsinega sklada
za kritje stroškov
 aktivne udeležbe na mednarodnem kongresu
8th FENS Forum of Neuroscience
, ki bo potekal od 14. - 18. julija 2012 v Barceloni v Španiji.

Štipendija je namenjena povrnitvi potnih stroškov, stroškov nastanitve in registracije ter dnevnic do višine 500 € za predstavitve lastnega raziskovalnega dela v obliki postra ali predavanja na FENS Forumu.

Pogoji, ki naj jih izpolnjuje kandidat/ka: 

1. imeti mora aktivni članski status v SiNAPSI 

2. kandidatova prijava se mora nanašati na aktivno predstavljanje lastnega dela na kongresu, za kar mora predložiti dokazilo
3. status dodiplomskega ali podiplomskega študenta, ki nima drugih virov financiranja.


Vloga na razpis naj vsebuje:
• raziskovalni povzetek za predstavitev na FENS Forumu
• potrdilo o registraciji in oddaji povzetka
• kratek življenjepis z bibliografijo 

• potrdilo o študentskem statusu.

Kriteriji za ocenjevanje kandidatov:
Objave:

  skupno število objav: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
  strokovno recenzirane objave: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
  predstavitve in konference: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Starostni bonus:

  5 (starost < 25)

  4 (starost 25 - 27)

  3 (starost 28 - 29)

  2 (starost 30 - 31)

  1 (starost 32 - 34) (limit za ”mlade raziskovalce” kriterij EU). Leta porodniškega dopusta se odštejejo od dejanske starosti kandidata.

  0 (starost > 34) (sprejet le, če je manj kot 5 let od začetka doktorskega študija).

Ostali dosežki kandidata:

  ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Za dodelitev štipendije mora kandidat doseči minimalno 5 točk iz seštevka postavk!


Rok za oddajo vlog je 5. februar 2012. O dodelitvi štipendij bo po zaključku razpisa odločala tričlanska komisija in posredovala obvestila kandidatom do 29. februarja 2012.
Vloge na razpis oddajte v obliki elektronske pošte s priponkami na naslov: [email protected]. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

priponka: Pravilnik stipendijskega sklada - sprejet 18052010.doc


SiNAPSA 2003-2008 ... Nekatere pravice pridržane