Komunikacija v možganih, možgani v komunikaciji

Koper, 13. 3. 2012

Organizator dogodka je UP FENIKS (v ustanavljanju) in UP ZRS

Predavanja bodo potekala v prostorih Srednje tehniške šole, Šmarska cesta 4, Koper

17.00 - 17.40 Kako upočasniti umsko staranje, prof. dr. Vojko Kavčič, univ. dipl. psih.

Na začetku predavanja bo opredeljen pojem uspešnega starenja na splošno, sledila pa bo ožja usmeritev v razumevanje umskega in možganskega staranja. Spoznali bomo, kateri so dejavniki umskega staranja ter s katerimi intervencijami lahko umsko staranje upočasnimo oziroma izboljšamo. Predevanje bo vsebovalo tudi nekaj praktičnih demonstracij “umovadbe”.

17.40 - 18.20 Demenca - skrita in spregledana, mag. Tatjana Cvetko, dr. med.

Demenca je počasi napredujoča degenerativna bolezen možganov, ki se kaže s spoznavnimi in vedenjskimi motnjami, z izgubo spomina in presoje. Število bolnikov z leti narašča, in ocenjujejo, da okrog 5 % ljudi starejših od 65 let boleha zaradi demence. Zgodnje odkrivanje bolezni in zdravljenje lahko upočasni bolezen, izboljša kakovost življenja bolnika in njegove družine. Poznavanje posebnosti komunikacije s starejšimi v družinski medicini nam lahko prinese prvo misel o demenci, ki je običajno prvi korak v prepoznavanju in uspešni dolgotrajni oskrbi bolnikov z demenco. Namen prispevka je poudariti zavedanje strokovne in laične javnosti o pomenu komunikacije s starejšimi. Več pozornosti je potrebno posvečati prisotnosti motnjam, ki pogosto skozi čas privedejo do demence. Z demonstracijo različnih „običajnih“ pogovorov iz vsakodnevne prakse bomo osvetlili posebnosti teh bolnikov in njihovega vedenja v situacijah, ki jih zlahka spregledamo in ostanejo neprepoznane tako v ambulanti kot v domačem okolju.

18.20 - 19.00 Nevrobiološke osnove govora, prof. dr. Anton Grad, dr. med.

Sporazumevanje z govorom, izražanje abstraktnih misli z govorjeno ali pisano besedo je edinstvena sposobnost, ki jo je izmed vseh živalskih vrst razvil le človek. Ne vemo točno, kdaj so naši predniki začeli govoriti. Verjetno že pred 50 – 70.000 leti. A šele zadnjih 150 let vemo, kje so govorni centri v možganih in kakšna je njihova funkcija. V tej predstavitvi bodo predstavljeni možganski centri za razumevanje, produkcijo in shranjevanje govora, kakor tudi posledica okvare posameznih možganskih centrov.

Prof. dr. Anton Grad je specialist nevrologije. Zaposlen je na Nevrološkem oddelku SB Izola ter kot predavatelj na študiju biopsihologije, Univerza na Primorskem, FAMNIT.


© SiNAPSA 2003-2012