Workshop - Sensing into 4E cognition: Bringing lived experience back into Cognitive Science

Center za kognitivno znanost | 27. 3. 2019

When: Friday April 5 at 16:00-19:00, and Saturday April 6 at 10:30-13:30
Where: Faculty of Education, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (Little Gym downstairs)

We are happy to invite you to the upcoming two-day workshop Sensing into 4E cognition: Bringing felt experience back into cognitive science*. The workshop will be facilitated by Erin Bell, performer and somatic practitioner based in Berlin, and Annika Lübbert, neuroscientist at UKE Hamburg. Through practical exercises, Erin and Annika will invite us on a felt exploration of modern approaches to explaining cognition and social understanding in cognitive science.

The workshop is open to participants with all experience backgrounds, ages and mobilities. It will be held in English (with the possibility of translating to Slovene). The event is free and there is no need to sign up. It is designed as a two-day process: if you can only come one day, you are welcome to join us on Friday.

Find more info at: Social Cognition workshop Ljubljana 5,6 april 2019 or on Facebook event.

You can contact Erin & Annika directly at: [email protected].

The event is co-organized by the Center for Cognitive Science.


Delavnica - Čutiti utelešeno kognicijo: Povabimo izkustvo nazaj v kognitivno znanost

Kdaj:
Petek, 5. april, 16:00-19:00
Sobota, 6. april, 10:30-13:30
Kje: Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (Spodnja mala telovadnica)

Vabljeni na dvodnevno brezplačno delavnico Čutiti utelešeno kognicijo: Povabimo izkustvo nazaj v kognitivno znanost v izvedbi Erin Bell in Annike Lübbert. Erin, performativna umetnica in izvajalka somatske terapije iz Berlina, in Annika, nevroznanstvenica iz Univerzitetnega medicinskega centra Hamburg, nas bosta skozi praktične vaje popeljali v doživljajsko raziskovanje sodobnih pristopov k razlaganju duševnosti in socialnega razumevanja v kognitivni znanosti.

Delavnica je odprta za udeleženke in udeležence vseh ozadij, starosti in mobilnosti. Potekala bo v angleščini z možnostjo prevajanja v slovenščino. Dogodek je brezplačen in prijave niso potrebne. Zasnovan je kot dvodnevni proces; če se lahko udeležite le enega dneva, vas prosimo, da se nam pridružite v petek.

Za več informacij (v angleščini) pobrskajte na spletni strani Social Cognition workshop Ljubljana 5,6 april 2019 ali na Facebook dogodku.

Lahko pa vzpostavite neposredni kontakt z Erin in Anniko na: [email protected].

Dogodek soorganizira Center za kognitivno znanost.

Vljudno vabljeni!

“Our research is guided by a shared interest in exploring subtle interactive experience with a playful attitude, and the intuition that these explorations deeply affect our lives in direct and pragmatic ways.” - Erin Bell

“Giving lived experience space and a warm welcome, being ready to engage seriously with it, and allow it to change without great drama - these are abilities very much needed in science and anywhere, to discover and put into practice ideas we consider important. Let’s play with that! especially as a professional culture devoted to understand understanding.” - Annika Lübbert


© SiNAPSA 2003-2012