Kongres nevrologov Srbije

Igor M Ravnik | 28. 2. 2011

Kolegi iz Srbije vabijo na strokovno srečanje od 29. septembra do 2. oktobra na Kopaoniku.

Naša 6. mednarodna praktična podiplomska šola epileptlogije bo v Preddvoru 20 -22-oktobra. Tema: Nevropsihiatrija epilepsije. Rezervirajte datume!

lp IMRavnik


VIII/XIV Kongres neurologa Srbije, sa međunarodnim učešćem V Kongres Društva za neuronauke Srbije

Prvo obaveštenje

U organizaciji Udruženja neurologa Srbije i Klinike za neurologiju KC Niš, održaće se VII/XIV Kongres neurologa Srbije i V Kongres Društva za neuronauke Srbije u periodu od 29. septembra do 2. oktobra 2011. godine (četvrtak-nedelja) na Kopaoniku, u kongresnom centru Kopaonik MK Mountain Resort.

Glavne teme Kongresa neurologa su:
1. Epilepsija
2. Multipla skleroza i imunski posredovane bolesti CNS-a
3. Poremećaji pokreta

Ostale oblasti neurologije će biti obuhvaćene minisimpozijumima, edukativnim kursevima, a predviđena su i plenarna predavanja eminentnih neurologa iz zemlje i inostranstva.

Tokom održavanja Kongresa planiran je i Simpozijum medicinskih tehničara u neurologiji.

Edukativni program Kongresa će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije.

Drugo obaveštenje, sa detaljnijim informacijama o programu, smeštaju i uslovima prijavljivanja za učešće na kongresu će biti poslato krajem marta 2011. god.

Molim Vas za saradnju, svi predlozi i sugestije su dobrodošli.

Kontakt e-mail adresa je [email protected]

Srdačan pozdrav, Akademik Vladimir Kostić Prof Mirjana Spasić


© SiNAPSA 2003-2012